Het Drentse Boek

Boeken over Drenthe

Het Drentse Boek

Presentatie Turfstekers in Oranje

leooranje.gifEen boekpresentatie op het Univé Sportpark komt niet zó vaak voor. De bijeenkomst van donderdagavond was dan ook iets speciaals.

 

Sportcommentator en -journalist Leo Oldenburger overhandigde het eerste exemplaar van zijn boek over Drentse internationals "Turfstekers in Oranje", aan oud-ACVer Peter Hoekstra, die even daarvoor een korte voetbalclinic verzorgde voor de spelers van ACV D1.

Lees meer...
 

Turfstekers in Oranje

turfstekersweb.jpg Het nieuwe boek Turfstekers in Oranje van Leo Oldenburger, sportjournalist en voetbalcommentator bij SBS 6, wordt op 15 mei 2008 gepresenteerd op het sportpark van de voetbalclub ACV in Assen.
Lees meer...
 

Oeze Volk verneid!

Oeze Volk, maondblad in de Drentse Taol, is verneid. ’t Streektaolblad zöt der noe fantastisch oet en hef een neie naom: Oeze Volk / Maandewark. Grafisch ontwaarper Erik Heythekker van Grafiplan hef der wat moois van maokt. Oeze Volk / Maandewark  komp zes keer in ’t jaor oet in kleur en is dikker as 't olde blad.

Lees meer...
 

Ingehaald door het verleden prissenteerd

lukasverledenweb.jpgIn het Herinneringscentrum Kamp Westerbork is op 2 april het boek Ingehaald door het verleden van Lukas Koops prissenteerd. Het boek is een beschrieving van het levensverhaal van Willie Munneke van Polen. Heur vader was lid van de NSB en dat had grote gevolgen veur het levensverloop van zien dochter Willie.

Lees meer...
 

Ingehaald door het verleden

ingehaaldweb

Op woensdag 2 april wordt in het herinneringscentrum Kamp Westerbork het nieuwste boek van Lukas Koops gepresenteerd. Het boek handelt over de ervaringen en  herinneringen van Willie Munneke van Polen. Willie was dochter van een NSB-er en groeide op in het veengebied waar haar ouders een veenderij hadden. In een serie gesprekken heeft Willie haar verhaal verteld. Zij wil proberen het taboe dat nog altijd op deze materie rust te doorbreken.

Het boek is Nederlandstalig, bevat 100 bladzijden en is voor € 15,00 te koop in de Drentse Boekhandels en bij Het Drentse Boek in Beilen. Voor boeken die u bij Het Drentse Boek bestelt betaalt u wat meer i.v.m. verzendkosten. 

 

Janny Alberts uut de tied komen

janny_alberts.jpgOp woensdag 13 februari is onverwacht schriefster Janny Alberts-Hofman uut de tied komen.
Lees meer...
 

Rieks Siebering kreg ereteken van het Huus van de Taol

f6b_rieksspeld.jpgTijdens de eerste Neijaorsvisite van het Huus van de Taol op zaoterdag 19 januari nam Rieks Siebering afscheid as bestuurslid van het Huus van de Taol en Het Drentse Boek.

Lees meer...
 

Nei logo

DB_logo.jpgBij een neie organisatie heurt ok een nei logo. Het Huus van de Taol prissenteerde heur neie logo op de neijaorsvisite in Beilen. Het Drentse Boek zal as uutgeverij heur eigen logo blieven voeren.

 

Wie bint wij en wat doet wij?

Wij viendt het belangriek dat er andacht is en blef veur de Dreintse taol en cultuur. Daorum geeft wij jaorlijks zo'n 6 à 7 neie boeken uut en wordt der allerhaande activiteiten organiseerd rondom lezen en schrieven.
Lees meer...
 

Huus van de Taol

onderteikening-huus-van-de-.gifOp 1 meert even veur twaalf ure werden de officiële papieren van het Huus van de Taol ondertiekend. Het Huus van de Taol is een fusie van Stichting Drentse Taol, Oeze Volk en Stichting Het Drentse Boek. Zo gauw der een goed 'huus' vunden is gaot dizze drei stichtings samenwonen. Tot die tied blef iedereen zitten waor e zit en blieft de adressen dus ok nog even zo as ze nou bint.

 

Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de website: iedere webpagina vallend onder het domein www.hetdrentseboek.nl 
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
  • uitgever : Het Drenste Boek
 2. Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. De uitgever verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 5. De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.
 6. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.
 7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.
 8. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de website monitoren.
 9. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 10. Het is niet toegestaan enige inhoud van de website te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden.
 
Pagina 9 van 9
De activiteiten van het Huus van de Taol en Het Drentse Boek wordt mit meugelk maakt deur financiële ondersteuning van de provincie Drenthe.

Ga naar

 

Webwinkel Boeken