Het Drentse Boek

Wij hebt ok Nederlandstalige boeken!

Aovendvullend programma bij prissentatie Minnezinne

eerste-exemplaar.jpgBij de prissentatie van Minnezinne van Ria Westerhuis en Delia Bremer op 16 april in het Schortinghuis in Spier werden de dik zestig bezukers op een aovendvullend programma trakteerd.

Nao de toespraak van veurzitter van het Huus van de Taol/ Het Drentse Boek, Anne Doornbos, speulde Erik Harteveld mit begeleider. Henk Nijkeuter höld daornao een inleiding over Erotiek in de Drentse literatuur.
Ria Westerhuis en Delia Bremer böden het eerste exemplaar van heur neie bundel an an Tsead Bruinja en roemden zien inzet veur de streektaol. Bruinja was onlangs nomineerd veur de titel Dichter des Vaderlands, een rol die helaas net an zien neuze veurbijgung.
Onder begeleiding van gitaristen Rob Zandgrond en Harm Bos lazen Delia en Ria veur uut eigen wark. Zonder huusmuzikant Geert Jan Brader was de aovend niet compleet ewest. Hij speulde en zung de onderdelen an mekaar vaste.

{gallery}/presentatieminne{/gallery}

Foto

't Starke lief
onder water
op de rugge
onbekende vrömde
prikkelt mien fantasie
mien haand
onzichtbaar
naor det warme bolle plekkie
waor 't leeft
op 't kolde doek

zien gemoed
in de holte van mien haand
komp tot volle wasdom
rap streupt mien vingers
zien broek naor beneden
hoe mien ogen en mond
zich tegoed doet

hij hum overgef
van binnen hiete
van buten kold
en ik mij gulzig lave
an zien toezelnde toezebolt

Ria Westerhuis


er lagen starren
in oen ogen
rivieren vocht
op oen lippen

en oen haanden
staken het vuur an
honger en passie
wordde weer wakker
in mien lief

de nacht
was warm
oen bewegingen langzaam
zachte en zwoel
oen strelingen

en toen 't locht wordde
kwam 't gedonder in de glazen

ik gung dervanuut
daj zulden blieven
langer as een paar dagen

mar de donder lag
in oen woorden
woeste wolken
in oen stemme

't was mooi vannacht
zeden ie
met de rugge naor mij toe

bij vlagen en in 't duuster
ha'k an liefde edacht
maor 't was enkeld
'mooi'

de zunne komp weer op
en ik denk ok niet meer an oe
vannacht


Delia Bremer

Boek bestellen? Klik hier

De activiteiten van het Huus van de Taol en Het Drentse Boek wordt mit meugelk maakt deur financiële ondersteuning van de provincie Drenthe.

Ga naar

Webwinkel Boeken


Deze website gebruikt cookies Informatie