Het Drentse Boek

Wij hebt ok Nederlandstalige boeken!

Drents Verkleinwoordenboek

Het Huus van de Taol prissenteert zaoterdag 29 september 2018 het Drents verkleinwoordenboek. Een studie naor het systeem van Drentse verkleinwoordvorming. Het boek is samenesteld deur Abel Darwinkel. Hij hef der in de ofgelopen jaoren uutgebreid onderzuuk naor edaone. Het Drents vormt verkleinwoorden deur der ie achter te zetten. Woorden als ‘ballegie’, ‘bloempie’, ‘mannegie’, ‘vrouwgie’, ‘fietsie’, ‘koppie’, ‘schötteltie’ en ‘hoesie’ herkent iederiene metien as Drents. Maar waorumme zeg een Zuudwest-Drent ‘veugeltien’ en een Noord-Drent ‘vogelie’? Waor löp de taalgrens tussen ‘schöttelie’ en ‘schötteltie? Wanneer gebruke we egie en wanneer tie?’ Het komp allemaol an de orde in dit Drentse verkleinwoordenboek dat deur streektaalfunctionaris Abel Darwinkel is eschreven. Abel hef in het woordenboek van Dr. G.H. Kocks en in het werk van roem vieftig Drentse schrievers ezöcht naor verkleinwoorden. Ok van de antwoorden van de roem achthonderd deelnemers an de enquête Vraog en Antwoord is dankbaar gebruuk emaakt. Mit al die gegevens hef Darwinkel het systeem van de Drentse verkleinwoordvorming beschreven. In leesbare hoofdstukken giet hij in op de veraanderingen die in de loop der jaoren bint opetreden en op de uutzonderingen die de varianten van het Drents ok bij de verkleinwoorden hef.
Het boek is veur € 12,50 te koop in een aantal Drentse Boekwinkels en via de webwinkel van het Huus van de Taol.
De activiteiten van het Huus van de Taol en Het Drentse Boek wordt mit meugelk maakt deur financiële ondersteuning van de provincie Drenthe.

Ga naar

Webwinkel Boeken


Deze website gebruikt cookies Informatie