Het Drentse Boek

Wij hebt ok Nederlandstalige boeken!

In nachten dat ik naost joe lig

Schriever Anne Doornbos (Erica, 1948) beschref in In nachten dat ik naost joe lig, wat hum bezigholdt.
In het mooie Drèents van Erica en in een stijl die getuugt van een groot taolgevuul. Veul gedichten bent schreven in een vaste vorm, zoas sonnetten.
Hij schref met veul warmte en begrip over zien dierbaren; hij beschref met vakmanschap het Drèentse landschap en speult met taol in de stijl van aandere schrievers. Te koop in de webwinkel van Het Drentse Boek.


In dizze bundel lat Anne Doornbos humzölf zien. Intiem, en tegeliekertied observerend, beschref hij in een cyclus van vief gedichten zien ervarings met kanker.
En daornaost gef hij bliek van een humorvolle kaante in Mooi gien lichte verzen, die ondertussen wel degelijk lichte verzen bent.
Wel zul der op kommen een gedicht te schrieven over een natuurbegraafplaots over viefduzend jaor?
Of over een verkoopster in een potten-en pannenwinkel?  Het is dudelijk: In nachten dat ik naost joe lig, is een hiel gevarieerde bundel.

 

De activiteiten van het Huus van de Taol en Het Drentse Boek wordt mit meugelk maakt deur financiële ondersteuning van de provincie Drenthe.

Ga naar

Webwinkel Boeken


Deze website gebruikt cookies Informatie