Het Drentse Boek

Wij hebt ok Nederlandstalige boeken!

Niet van gistern, biebelse kienderverhalen in het Drents

{multithumb}Het Huus van de Taol is er trots op dat in november een bundel mit biebelse verhalen verschient.Niet van gistern is de titel; um an te geven dat de verhalen nog steeds wat te vertellen hebt.

 

Niet iens altied um meinsen te overtugen, mar ok vanwege de cultuur-historische weerde.
Alja Streutker-Betting, warkgroeplid van de Drentse karkdiensten, selecteerde een aantal verhalen uut de biebel en bewarkte die in het Drents veur kiender van de basisschoele.
Kunstschilder Geert Oldenbeuving uut Hoogevene maakte er hedendaagse illustraties bij.

Hoewel kiender van die leeftied in de meeste gevallen heel goed zelfstandig kunt lezen, bint de verhalen eschreven als veurleesverhalen.
De verhalen bint in het Midden Drents, dat is veur de meeste meinsen ienvoldig te lezen.
De verhalen bint een raamvertelling, ok letterlijk. Tussen de biebelse verhalen deur staot steeds tussenstukkies die zich ofspeult bij een buitenschoolse opvang ( BSO). Daordeur is het makkelijk over de verhalen te praoten en tegelijkertied een verbaand te leggen mit vandaag de dag.
Alja Streutker wus dat er zo’n kienderopvang in het karkie in Wiester was. Dat bracht heur op het idee het gegeven dat karken tegenwoordig vake een heel aandere invulling kriegt, as uutgangspunt te nemen.
In Niet van gistern zit er glas-in-loodramen mit biebelse taferelen in het BSO gebouw, mar veul kiender kent die niet meer. Dat is jammer want een heleboel spreekwoorden en uutdrukkings en ok oonze wetgeving bint daorop baseerd.

De tiekenings van Geert Oldenbeuving bint eigenlijk vertalings van de olde verhalen naor tegenwoordig. In een moderne stijl waoraj mit wat fantasie de glas in loodstrepen nog kunt herkennen. Hoe zöl het er uutezene hebben as het nou zul gebeuren? Zo is de tocht van Abraham en zien volk deur de woestijn een karavaan van kamelen eworden. Mar veuran riedt safari jeeps. Dat maakt dat Niet van gistern een actueel boek eworden is.

De activiteiten van het Huus van de Taol en Het Drentse Boek wordt mit meugelk maakt deur financiële ondersteuning van de provincie Drenthe.

Ga naar

Webwinkel Boeken


Deze website gebruikt cookies Informatie