Het Drentse Boek

Wij hebt ok Nederlandstalige boeken!

Waor roet en blommen ....

Twaalf jaor naodat zien Geschiedenis van de Drentse literatuur 1816-1956 (Van Gorcum 2003) uutekomen is, hef Henk Nijkeuter het vervolg aferond. Hiermit is de beschrieving van de Drentse literatuurgeschiedenis compleet. In Waor roet en blommen wortel schiet in ’t veld - Geschiedenis van de Drentse literatuur 1945-2015 beschref Nijkeuter in roem 500 pagina’s het Drentse literaire leven. Het giet niet allent over Drentstalige en Nederlandstalige schrievers in Drenthe en heur wark, maar ok de rol van tiedschriften as Oeze Volk en Roet wordt uutgebreid beschreven. Op vrijdag 13 mei is het boek in het provinciehuus in Assen prissenteerd.

Op de prissentatie höld prof. dr. Goffe Jensma een beschouwing over het boek in de context van een kleine literatuur en lichtte Henk Nijkeuter zien neie wark toe. Het eerste exemplaar was veur Henk Jumelet, gedippeteerde van de provincie Drenthe. Hij kreeg van Anne Doornbos een tweede exemplaar mit veur de neie gedippeteerde Cees Bijl. Mit muziek van Martije, gedichten van Suze Sanders (de titel Waor roet en blommen wortel schiet in 't veld is ontleend an ien van heur gedichten) en een hapje en een drankje wordde het een aangename middag.

Het boek is veur € 29,50 verkriegbaar bij een aantal Drentse boekhandels en via de website van het Het Drentse Boek

De activiteiten van het Huus van de Taol en Het Drentse Boek wordt mit meugelk maakt deur financiële ondersteuning van de provincie Drenthe.

Ga naar

Webwinkel Boeken


Deze website gebruikt cookies Informatie