Het Drentse Boek

Wij hebt ok Nederlandstalige boeken!

Uitgeverij

Doelstelling Het Drentse Boek

De stichting heeft als doelstelling het direct of indirect bevorderen van de mogelijkheden om een zo breed mogelijk publiek kennis te laten nemen van het Drents cultuureigene in woord, tekst en beeld. Wij doen dit onder andere door het uitgeven van boeken en tijdschriften in het Drents en over Drenthe. Verder organiseren wij activiteiten en evenementen om het lezen en schrijven in het Drents te bevorderen.

Ook bieden wij publicatiemogelijkheden voor debuterende Nederlandstalige schrijvers die woonachtig zijn in Drenthe of een nauwe relatie met Drenthe of het Drents literaire klimaat hebben. Voorwaarde voor deze publicaties is dat het werk van voldoende literaire kwaliteit is. De uitgeverij werd in 1980 in Zuidwolde opgericht. De oprichters constateerden dat er niet of nauwelijks werk in het Drents gepubliceerd werd en dat hetgeen verscheen van onvoldoende kwaliteit was. De uitgeverij wordt bestuurd door het bestuur Stichting Het Drentse Boek. De inhoudelijke besluitvorming vindt plaats in de Uitgeefgroep. Deze groep laat zich voor besluitvorming adviseren door een werkgroep Manuscripten.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Het werkkapitaal wordt bijeengebracht door verkopen, subsidies en donaties, sponsoring en overige baten.

Werkwijze

Jaarlijks verschijnen 7 à 8 nieuwe boeken. Ons fonds bestaat o.a.: dichtbundels, romans, verhalenbundels, kinderboeken, kookboekjes, studies, historische boeken, wandel- en fietsroutes en varia.

Een nieuw manuscript wordt gelezen door twee leden van de werkgroep Manuscripten. Wanneer het betreffende manuscript past in het fonds van de uitgeverij wordt het door meerdere mensen gelezen. Op basis van de leesrapporten adviseert de werkgroep Manuscripten de Uitgeefgroep van Het Drentse Boek.

Heeft u een boek geschreven en wilt u weten geïnteresseerd is in het uitgeven ervan?

  • Bekijk dan onze doelstelling en beoordeel of uw manuscript in ons past;
  • Stuur een (papieren) kopie van uw manuscript per post op (of, als het een grote omvang heeft, een kopie van de eerste hoofdstukken). Stuur nooit het origineel!
  • Manuscripten per email zijn welkom. U kunt ze richten aan:info@hetdrentseboek.nl

Afspraak maken?

Onze uitgeverij is gevestigd in het Huus van de Taol, Raadhuisplein 1, 9411 NB Beilen. We zijn dagelijks aanwezig maar als u een gesprek wilt over de uitgave van uw manuscript verzoeken wij u een vooraf een afspraak te maken. Dit kan telefonisch 0593-371010 of per mail

De activiteiten van het Huus van de Taol en Het Drentse Boek wordt mit meugelk maakt deur financiële ondersteuning van de provincie Drenthe.

Ga naar

Webwinkel Boeken


Deze website gebruikt cookies Informatie