Het Drentse Boek

Wij hebt ok Nederlandstalige boeken!

ANBI Stichting Het Drentse Boek

Naam: Stichting Het Drentse Boek

rsin 810575255 (fiscale eenheid met stichting Huus van de Taol)

KVK-nummer: 04036178

Contactgegevens:

Postadres: Postbus 163, 9410 AD Beilen

Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 9411 NB Beilen

Telefoon: 0593-371010 / Email: info@hetdrentseboek.nl

Doelstelling: het bevorderen van het actief en passief gebruik van het Drents o.a. door het uitgeven van boeken en tijdschriften in het Drents en over Drenthe.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

- het uitgeven van boeken in het Drents en over Drenthe

- het uitgeven van tijdschriften in het Drents en over Drenthe

- begeleiding schrijvers

- verzorgen van workshops en cursussen voor schrijvers

Bestuurssamenstelling:

A.H. Doornbos, voorzitter

M.G. Schepers, secretaris

R. Lubbers-Hilbrands, penningmeester

L. Koops, lid

G. Evenhuis, lid

C.L. Doevendans, lid

J. Fidom, lid

Jaarverslag:

Bekijk hier het jaarverslag 2014

Financieel:

Bekijk hier het financieel verslag

en de balans

Beloningsbeleid:

De medewerkers zijn in dienst van stichting Huus van de Taol . De stichting volgt de landelijke cao voor de bibliotheken.

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor gemaakte reiskosten.

De activiteiten van het Huus van de Taol en Het Drentse Boek wordt mit meugelk maakt deur financiƫle ondersteuning van de provincie Drenthe.

Ga naar

Webwinkel Boeken


Deze website gebruikt cookies Informatie